Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a https://www.obaghungary.com/ Honlapra vonatkozik, és szabályozza a Max&Bag KFT által felhasznált olyan személyes adatok kezelését, melyek a Max&Bag KFT Honlapján keresztül termékek értékesítési vagy - a felhasználók beleegyezésével -, marketing tevékenység céljából kerülnek felhasználásra.

A következőkben található információk megfelelnek az Olasz Köztársaság Személyes Adatok Védelméről szóló 2003/196-os számú, valamint az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének.

Az Adatkezelő

Az adatkezeő a Max&Bag KFT, Nyáry Pál Utca, 10, 1056, Budapest, Hungary.

Elérhetőség:, customerservice@obaghungary.com.

Az összegyűjtött adatok típusa és a felhasználás célja

A Max&Bag KFT által összegyűjtött és felhasznált személyes adatok közé a keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító, adószám, és más esetlegesen választható információ tartozik.

A Max&Bag KFT a felhasználó önkéntes beleegyezésével szolgáltatott személyes adatokat gyűjt és használ fel a Honlapon lévő Termékek értékesítésének, és ehhez szorosan fűződő tevékenységek céljából (melyek többek közt lehetnek: visszaélés megelőzése, visszáru kezelése, termékekre vonatkozó garancia, ügyfélszolgálat, a Honlap által történő kezdeményezéseken való részvétel, termékvásárlással kapcsolatos kérések küldése a Max&Bag KFT részére vagy a Max&Bag KFT számára történő, ezzel kapcsolatos tevékenységekről szóló kommunikáció megküldése).

A Max&Bag KFT a Felhasználó személyes adatait igazságszolgáltatási székhelyen, jogérevényesítés vagy -védés érdekében vagy a törvények, rendeletek, közösségi Uniós normák értelmében helyénvaló kötelezettség teljesítése érdekében is felhasználhatja.

Az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének az 5. cikkelyének rendelkezésével megegyezve, a Max&Bag KFT által a felhasználóktól begyűjtött személyes adatok közé csakis olyan adatok fognak tartozni, melyek ennek megfelelők, odaillők és kifejezetten szüségesek az értékesítési-, és minden ezzel kapcsolatos tevékenység folytatásához.

Ezenkívül a felhasználó előzetes, szabad és választható beleegyezésével a Max&Bag KFT kezelheti a felhasználók személyes adatait marketing célból is, vagyis információs hírleveleket küldhet a Termékekkel, a Max&Bag KFT-vel vagy a Max&Bag KFT által szervezett eseményekkel kapcsolatban vagy olyan kezdeményezésekről, amelyeken a Max&Bag KFT is részt vesz, ideértve az ezekkel kapcsolatos meghívókat is. A felhasználónak mindig lesz lehetősége visszavonni beleegyezését a hírlevelek kiküldésére vonatkozóan. Minden egyes kommunikáció esetében megtalálható egy olyan rész, amely részletezi a beleegyezés visszavonásának módjait, hogy a felhasználó ne kapjon több hírlevelet.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása

Az adatok a felhasználó átali rendelkezésre bocsátása szükséges a Termékek a https://www.obaghungary.com/ honlapon keresztül történő értékesítési-, valamint az ezzel kapcsolatos tevékenységekhez. Ezenkívül a felhasználó személyes adatainak a rendelkezésre bocsátása kötelező a jogi jellegű rendelkezések teljesítéséhez; hiszen a fent említett esetekben a személyes adatok esetleges hiánya ellehetetlenítené a felhasználó számára a szolgáltatások és termékek igénybevételét, valamint a https://www.obaghungary.com/ honlapon keresztül felvetett kérdésekre adandó válaszok és információk megválaszolását.

Ahogy fent is említésre került, a felhasználók a marketing célra felhasználandó adatok rendelkezésre bocsátásáról szabadon és fakultatívan dönthetnek, ilyen esetekben a rendelkezésre bocsátás hiánya nem von maga után semmiféle következményt.

Az összegyűjtött személyes adatok tárolásának helye

Az összegyűjtött személyes adatokat a Max&Bag KFT kezeli. Megkérjük felhasználóinkat, hogy további információkért keressék meg az Adatvédelmi Szabályzat személyes adatok kommunikációjának helyével kapcsolatos részét.

Sütik (Cookies) és tag-ek

A sütik (cookies) olyan file-ok, amelyek a felhasználó a Honlapra való feliratkozása után felhasználásra kerülő, és a felhasználó merevlemezén tárolt adatokat tartalmaznak. A Honlap különféle célokra: hogy a Honlapon egy hatékonyabb böngészést és belépést kínálhasson felhasználóinak, valamint belső biztonsági okokból, statisztikai elemzési célokból (például a Honlap forgalma) és a rendszer adminisztrációjához sütiket és más interaktív technológiákat alkalmaz, mint például tag-eket. A ún. munkamenet (session) sütik egy ideiglenes memóriában kerülnek elmentésre, és ezek törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt.

A Max&Bag KFT által alkalmazott sütik és tag-ek nem engedélyeznek semmiféle ellenőrzési jogot a Max&Bag KFT számára a felhasználó számítógépén. A Max&Bag KFT nem használja a sütiket vagy a tag-eket a felhasználó számítógépén tárolt információkhoz való hozzáféréshez és a felhasználó tevékenységének a megfigyeléséhez.

A Honlap tartalmazhatja más honlapok link-jeit. A Max&Bag KFT nem végez semmiféle ellenőrzést, és nem felelős a saját Honalpján keresztül elérhető weboldalakon jelenlévő sütikért és más technológiákért, melyek a felhasználók elérésére kerülnek felhasználásra, valamint ilyen oldalakon bármilyen más közzétett tartalomért vagy anyagért. A jelen Adatvédelmi Szabályzat csak a Max&Bag KFT-t érinti, ahogy feljebb elhangzott.

A személyes adatok kezelésének módja

Az Adatkezelő az személyes adatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi normákat betartva, valamint az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletét tisztelve folytatja a szükséges adatkezelést.

A személyes adatok kezelése főként eletronikus eszközökkel történik, de előfordulhat manuális eszközökön keresztül is, de mindig szervezeti célból, és szigorúan a megnevezett célokkal kapcsolatos érveknek megfelelően.

A Max&Bag KFT a személyes adatokat az érvényben lévő biztonsággal kapcsolatos rendelkezések szerint fogja kezelni, hogy minimálisra csökkenthesse az adatok akár véletlenszerű megsemmisítését és elvesztését, a nem engedélyezett belépést, és a nem megengedett vagy a célnak nem megfelelő kezelését, összegyűjtését, vagy ilyen adatok jogtalan vagy nem megfelelő használatát.

A személyes adatok átadása

A felhasználó személyes adatai a Max&Bag KFT és/vagy az ugyanazon Gazdasági Érdekcsoportba tatozó Szervezetek azon alkalmazott munkatársai számára lesz elérhető, akik fel vannak hatalmazva azok kezelésére, a fent kiemelt célokkal kapcsolatban.

A teljes és frissített listája azoknak a Felelős Adatkezelőknek, valamint olyan feleknek, akik az adatokat megkapják, elérhető a Max&Bag KFT számára küldött írásos kérvényen keresztül.

A felhasználó személyes adatai átadhatók olyan szakmabelieknek, munkatársaknak, jogi személyeknek, és olyan harmadik félnek, akik olyan technikai és szervezési szolgáltatást nyújtanak, amelyek hasznosak lehetnek a fent említett adatkezelési célokhoz a Max&Bag KFT számára. Az ilyen felek úgy kezelik az adatokat, akárcsak az adatkezelők, az adatfeldolgozók, vagy erre felhatalmazott személyek, az esetnek és a fenti céloknak megfelelően, a fent említett hatályos szabályok teljes tiszteletben tartásával; és számukra csak azon információk kerülnek átadásra, amelyek szükségesek tevékenységük teljesítéséhez. A felhasználó személyes adatai nem lesznek semmilyen módon se terjesztve.

Tárolási idő

Az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően, az adatok a felhasználó által igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges idő erejéig kerülnek kezelésre, ő bármikor kérheti a Felhasználás megszakítását vagy az adatok törlését. Kiváltképp, miután a fent említett célok különféle kötelezettségekkel járnak (ezek relatívak, például termékgarancia), pontosítandó, hogy a felhasználók személyes adatainak tárolása nem hosszabb, mint 38 hónap.

Az érintett jogai

Az Olasz Köztársaság Személyes Adatok Védelméről szóló 2003/196-os számú rendeletének 7-es cikkelye, valamint az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének 15-től 22-ig terjedő cikkelyei alapján, a felhasználó bármikor gyakorolhatja a következő jogokat:

a. hozzáférni a személyes adatokhoz;

b. elérni a személyes adatok javítását vagy törlését vagy az azzal kapcsolatos adatkezelés limitálását;

c. tájékoztatást kapni a felhasználás céljával, a személyes adatok kategóriájával, a címzettekkel vagy a címzettek kategóriájával kapcsolatban, akik felé a személyes adatok átadásra kerültek vagy kerülni fognak és amikor lehetőség van rá, a tárolási idővel kapcsolatban is;

d. ellenezni az adatok kezelését;

e. az adatok hordozását;

f. bármikor visszavonni a beleegyezést, a visszavonás előtti beleegyezésre alapozott adatkezelés törvényességének a megkérdőjelezése nélkül;

g. panaszt tenni az ellenőrő bizottság felé.

A felhasználó a customerservice@obaghungary.com email címre küldött kérvénnyel nyújthatja be jog gyakorlási igényét.

Frissítések és módosítások

A jelen Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan frissül; így az Adatkezelő fenntartja jogát, miszerint bármely pillanatban módosíthatja, közzétéve azt a felhasználóknak ezen az oldalon.